+48 517 034 524

+48 22 579 38 98

SaskaMed Sp. z o.o. Nowaka Jeziorańskiego 48 03-982 Warszawa

PSYCHOLOGIA

Oferujemy konsultacje z zakresu pomocy psychologicznej, psychoterapii i psychotraumatologii. Jeśli odczuwają Państwo potrzebę pomocy w rozwiązaniu trudności życiowych, zarówno tych prywatnych jak i zawodowych zapraszamy na spotkania pod opieką

Opis zabiegu

MGR IWONA KUŻLIK
Psycholog, Psychotraumatolog (Certyfikat z zakresu psychotraumatologii ESTSS General Certificate in Psychotraumatology) certyfikowany w Europejskim Towarzystwie Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS). Interwent Kryzysowy II stopnia (Uniwersytet SWPS). Terapeuta EMDR w procesie certyfikacji w zakresie terapii EMDR (EMDR-Europe Association, Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym. Specjalista I stopnia neuropsychoterapii (EEGBiofeedback). Ukończyła specjalistyczne szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej (TF-CBT) metodą Przedłużonej Ekspozycji (PE) w leczeniu PTSD (Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania UW), specjalistyczne szkolenie w diagnozie zaburzeń osobowości i zastosowaniu SCID-II (Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości z osi II DSM-IV). Coach, trener biznesu, specjalista marketingu i reklamy (Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie). Posiada certyfikat do analizy i feedbacku Talent Q. Prowadziła sesje mentoringowe dla coachów Noble Manhattan oraz studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest autorem programów rozwojowych dla osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym, osób bezrobotnych oraz programów wspierających zespoły realizujące programy Pomoc na Rynku Pracy realizowanych przez Gminy, PUPy, MOPSy i inne organizacje państwowe. Autor badań z zakresu konsekwencji stresu traumatycznego, autor artykułów wspierających rozwój osobisty. Posiada doświadczenie w pracy na OIOM dziecięcym oraz oddziale kardiochirurgii (pielęgniarka anestezjologiczna i instrumentariuszka). Posiada doświadczenie w prowadzeniu interwencji kryzysowych w przedsiębiorstwach i zespołach pracowniczych (w tym zespołach sprzedażowych, obsługi klienta, medycznych i ratowniczych). Prowadziła interwencje w zakresie opieki położniczo-ginekologicznej, psychoonkologicznej, straty osób po samobójstwach i śmierci bliskich osób, traumy seksualnej (gwałt, pedofilia), interwencje w zespołach po śmierci lub ciężkim wypadku współpracownika, śmierci samobójczej współpracownika, itp. Posiada doświadczenie menedżerskie w zakresie zarządzania projektami oraz zasobami ludzkimi (Nasza Tv, Tennis Magazin – dyrektor sprzedaży, MediArt – dyrektor Marketingu i Nowych Projektów, House of Minds Dyrektor Sprzedaży, Brian Tracy International Dyrektor Wsparcia Sprzedaży; projekt z zakresu budowania kompetencji trenerskich w tym wkład merytoryczny). Prowadzi szkolenia dla biznesu (np. współpracowała z Brian Tracy International, Mabor w ramach projektów szkoleniowych realizowanych między innymi dla Citi Handlowy, Kredyt Bank, RMF, Pracuj.pl., Sanofi Aventis, Siemens, i wielu innych przedsiębiorstw – średnich i korporacji, obecnie współpracuje z MindShift Lab oraz 4Result). Wykonywała działania doradcze w zakresie budowania strategicznych aliansów w biznesie i organizacjach pozarządowych. Założyciel i Prezes Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Rozwoju Metod Pracy ze Stresem GROWTH, członek Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS), Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym.
DR MAŁGORZATA WAWRZYNIAK
Dr n. społ. w dyscyplinie psychologia, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 1005), psychoonkolog (Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego nr 87), terapeuta EMDR (EMDR-Europe Association), psychotraumatolog. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. W praktyce klinicznej koncentruje się na zaburzeniach lękowych, traumie i jej konsekwencjach oraz zaburzeniach afektywnych. Pracuje z osobami chorującymi onkologicznie i ich rodzinami, wspiera osoby w kryzysie żałoby i kryzysie utraty zdrowia. Posiada doświadczenie w prowadzeniu interwencji kryzysowych indywidualnych oraz w organizacjach i zespołach pracowniczych. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym, European Society for Traumatic Stress Studies, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego
MGR EWA PODWOJSKA
Psycholog, Andragog, Terapeuta EMDR Uzyskała tytuł mgr. Psychologii (kierunek Psychologia Kliniczna i Zdrowia) na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, tytuł mgr. Pedagogiki (kierunek Andragogika) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła szkolenia w zakresie teorii i praktyki w podejściu EMDR z uwzględnieniem chronicznego PTSD, traum złożonych, traum dziecięcych, dysocjacji i otrzymała Certyfikat EMDR EUROPE-Basic Training – Terapeuta EMDR (Level 2). Ukończyła szkolenia w zakresie stosowania EMDR w terapii zaburzeń złożonych – complex trauma, pracy z częściami zdysocjowanymi, pracy z zaburzeniami osobowości. Posiada doświadczenie w udzielaniu wsparcia Pacjentom z chorobą nowotworową, w udzielaniu opieki psychologicznej dla ich rodzin i bliskich (Szpital Onkologiczny w Warszawie). Pracuje terapeutycznie z Osobami mającymi trudności o charakterze lękowym, somatyzacyjnym, a podłożem tych problemów są wydarzenia traumatyczne (przemoc seksualna, śmierć bliskiej osoby, traumy interpersonalne, wypadki); z Osobami doświadczającymi stresu chronicznego, cierpienia związanego z chorobą przewlekłą, depresją, uzależnieniami. Posiada doświadczenie w tworzeniu i realizacji programów szkoleniowych, zawierających adekwatne techniki wspierające dla Osób z dysfunkcją narządu wzroku. Buduje relację z Pacjentem opartą na zaufaniu, empatii, akceptacji i szacunku.

Cennik

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA/SEKSUOLOGICZNA - Kontynuacja leczenia stały pacjent

250 PLN

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA - nowy pacjent 0d 1.01.2024 r

300 PLN

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA /RODZINNA/PAR

DWÓCH TERAPEUTÓW
500 PLN

TERAPIA METODĄ EMDR

280 PLN

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA/RODZINNA /PAR

JEDEN TERAPEUTA
350 PLN
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner